Forum Dyskusyjne ›› Nasze hobby

Zabawa w słówka #4

Powrót do Tematów
Wybierz stronę:
 • PODOMKA: po, POM, pod, pad, pak, pako, pa, od, oda, odo, ok, oka, oko, om, oma, okap, odm, odma, opad, do, dma, dmo, dam, damo, damka, damko, dok, ma, mak, mad, mado, mop, mopa, moda, modo, map, mapo, mapko, ka, kap, kapo, kod, kop, kopa, Kam, Kamo, Ad, Ado, AK, am, AP, ADM, amok.
  OBŁUDNIK
 • OBŁUDNIK: Ob, obu, od, on, oni, ok, oku, obłudni, bo, bon, bonu, boni, bok, boki, boku, bud, budki, budo, budko, buł, buło, bułko, bułki, BIK, boi, buk, buki, Buko, bid, bido, bi, łuk, łuki, łun, łuno, łubin, łon, łonu, ud, udo, udko, ukłon, ukłoni, dni, do, dok, doki, doku, dłoni, dołki, dołku, dłub, NIK, Niko, Nido, ni, nudo, in, inko, Ino, ind, ił, iłu, id, Ido, kin, kino, kinu, kod, kodu, kołu, kił, kiło, ko, koni, koniu, ku, koi.
  OSŁONIĘTY
 • OSŁONIĘTY - os, on, oni, słoni, słoi, sto, się, sny, stoi, łon, nię, nit, nity, Ty, tę, Tin, Tinę, Tino, toi, IŁ, ISO,soi, tonę, ton, toni, Tonię, tył, łyso, łysę, Łyno, nos, nosi, not, notę, słonę, słot, słotę, słoty, osłonię, not, noty, notę, ten, tył, otyłę, tło, NY, niosło, niosły, łyto, łysin, łysino, sino, siny, tło, niosę, osę, osioł, sioło, tnię, toi, -TARCZYCA
 • Michasiu, co to nię, łysę, słonę, otyłę, łyto i tnię ;)?

  TARCZYCA: ta, ty, tar, tary, tara, tarcz, tarczy, tarczyc, tracz, traczy, tracza, tyra, ar, ary, ara, Az, Azy, Aza, AT, Art, Arta, rat, raty, rata, racz, raczy, raz, razy, raza, rac, racy, raca, rycz, ryz, ryza, ryt, ryta, Ry, Ra, czy, car, cara, cary, czat, czaty, czata, czyta, cyc, cyca, cyt, cacy, czar, czara, czary, czart, czarta, czarty, Zyta, za, Zyt, zryta, zaryta.
  ZGŁĘBIENIE
 • ZGŁĘBIENIE: zgłębi, ZIŁ, złe, Zeni, Zenię, zen, zginie, zgnębi, Zibi, zbieg, zbiegnie, głębi, głębie, Geni, Genię, gib, gibie, gibię, gzi, gzie, giez, ginie, gnił, gin, łez, łzie, łzę, łeb, łbie, łęg, łęgi, bi, bieg, biegi, biegnie, Bełz, Bełzie, BN, bez, bezie, bezę, bzie, bił, big, bigę, ben, bin, ibn, ił, igłę, Ig, Igę, Igi, Ing, Ingę, Ingi, in, Inie, Inę, Iz, Izę, Izie, Izę, en, EB, eł, ez, ezę, ezie, nie, ni, niebie, Nb.
  SŁONECZKO 
 • SŁONECZKO: słone, słono, słonko, słonek, Soło, son, sen, skłon, skocz, szło, skon, skecz, soczek, szok, łzo, łon, on, one, os, osłon, osłonek, osełko, ok, oko, okno, OC, oczko, oczek, ocen, ocenko, oceno, Oz, nos, nosek, noc, nocek, nocko, Neo, Noe, ez, ezo, es, esko, eks, en, eł, Ełk, co, czek, człon, cen, ceno, cez, czoło, cne, zło, złe, ze, zen, Zenko, ZOO, znos, ko, koc, koce, koło, kocz, kocze, kos, koso, kłos, kozo, KEN, Kenzo, kosz, kosze, kesz, KSZO.
  DZIARSKOŚĆ
Wybierz stronę: